აღმოაჩინე რა სახის გონებრივი დარღვევა გაქვს

Posted on July 26, 2010

52ამ ფსიქოლოგიურ ტესტში მოცემულია ექვსი ფერადი წრე შუაში ჩაწერილი  რიცხვებით.

ტესტი დაგეხმარებათ აღმოაჩინოთ რა სახის მენტალური დარღვევა გაქვთ. უბრალოდ შეხედეთ წრეებს და თქვით რომელ მათგანში ვერ ხედავთ ციფრს ან რიცხვს

ნუ ჩააშტერდებით დიდ ხანს

ნუ ჩააშტერდებით დიდ ხანს

თუკი რიცხვს  ვერ ხედავთ :

ნომერ 1 წრეში : მოჭარბებული აგრესიულობა, კონფლიქტებისადმი მიდრეკილება. გირჩევთ ხშირად მიიღოთ ცივი შხაპი და გაზარდოთ ფიზიკური დატვირთვა;

ნომერ 2 წრეში : საშუალოზე  დაბალი ინტელექტუალური შესაძლებლობა. იკითხეთ მეტი ;

ნომერ 3 წრეში : გარყვნილებისადმი ზედმეტი მიდრეკილება. გირჩევთ  თქვენც ფიზიკურად მეტად დაიტვირთოთ თავი;

ნომერ 4 წრეში : გადახრა ძალადობისაკენ;

ნომერ 5 წრეში : ლატენტური (ფარული) ჰომოსექსუალი ხართ ; საქართველოს პირობებში ვერაფერს გირჩევთ🙂

ნომერ 6 წრეში : პოტენციური შიზოფრენიკი ბრძანდებით, ეს უკვე სახუმარო აღარაა;

თუკი ვერცერთ მათგანში ვერაფერი დაინახეთ მაშინ ეს უკვე ფსიქოლოგიის სფეროს სცდება, მიმართეთ ოფთალმოლოგს შეიძლება თვალთ გაკლიათ🙂