დედა ტერეზას მანიფესტი, მიძღვნილი აივ-პოზიტიური ადამიანებისადმი

Posted on November 30, 2010

2სიცოცხლე -შესაძლებლობაა, გამოიყენე იგი;

სიცოცხლე-სილამაზეა,აღფრთოვანდი მისით;

სიცოცხლე-ნეტარებაა, იგემე იგი;

სიცოცხლე-გაოწვევაა, მიიღე იგი;

სიცოცხლე-ვალია შენი ამქვეყნიური, აღასრულე იგი;

სიცოცხლე-ბედისწერაა, თამამად შეები;

სიცოცხლე-სიმდიდრეა, ნუ გაფლანგავ;

სიცოცხლე-ქონებაა, გაუფრთხილდი;

სიცოცხლე-სიყვარულის სასმისია, ბოლომდე შესვი;

სიცოცხლე-საიდუმლოა, ბოლომდე შეიცანი იგი;

სიცოცხლე-მორევია უბედურებატა, სძლიე ყოველი;

სიცოცხლე-საგალობელია, დაასრულე იგი;

სიცოცხლე-ბრძოლაა, გახდი მებრძოლი;

სიცოცხლე-გამართლებაა, ნუ გაუშვებ ხელიდან;

სიცოცხლე-ის მშვენიერია, არ მოაშთო;

სიცოცხლე-შენი სიცოცხლეა, იბრძოლე მისთვის !