წერილი 15 წლის ლაშას

Posted on June 23, 2011

9რა ყლეც იყავი, ის ყლე დარჩები მთელი ცხოვრება.