აქტუალური გრამატიკა (სერიები და მწკრივები)

Posted on September 28, 2012

8შსს–სთან არსებული სკოლა–ლიცეუმი “ფარული ჩანაწერი” გთავაზობთ ქართული ენის გაძლიერებულ შესწავლას ბესო სურმავასთან ერთად

                                                     I სერია

                  აწმყოს წრე

აწმყო

მე ვუსმენ

შენ უსმენ

ის უსმენს

ჩვენ ვუსმენთ

თქვენ უსმენთ

ისინი უსმენენ

უწყვეტელი

მე ვუსმენდი

შენ უსმენდი

ის უსმენდა

ჩვენ ვუსმენდით

თქვენ უსმენდით

ისინი უსმენდნენ

აწმყოს კავშირებითი

მე ვუსმენდე

შენ უსმენდე

ის უსმენდეს

ჩვენ ვუსმენდეთ

თქვენ უსმენდეთ

ისინი უსმენდნენ

                     მყოფადის წრე

მყოფადი

მე მოვუსმენ

შენ მოუსმენ

ის მოუსმენს

ჩვენ მოვუსმენთ

თქვენ მოუსმენთ

ისინი მოუსმენენ

ხოლმეობითი

მე მოვუსმენდი

შენ მოუსმენდი

ის მოუსმენდა

ჩვენ მოვუსმენდით

თქვენ მოუსმენდით

ისინი მოუსმენდნენ

მყოფადის კავშირებითი

მე მოვუსმენდე

შენ მოუსმენდე

ის მოუსმენდეს

ჩვენ მოვუსმენდეთ

თქვენ მოუსმენდეთ

ისინი მოუსმენდნენ

                                                            II სერია

წყვეტილი

მე მოვუსმინე

შენ მოუსმინე

მან მოუსმინა

ჩვენ მოვუსმინეთ

თქვენ მოუსმინეთ

მათ მოუსმინეს

II კავშირებითი

მე მოვუსმინო

შენ მოუსმინო

მან მოუსმინოს

ჩვენ მოვუსმინოთ

თქვენ მოუსმინოთ

მათ მოუსმინონ

                                                               III სერია

I თურმეობითი

მე მომისმენია

შენ მოგისმენია

მას მოუსმენია

ჩვენ მოგვისმენია

თქვენ მოგისმენიათ

მათ მოუსმენიათ

II თურმეობითი

მე მომესმინა

შენ მოგესმინა

მას მოესმინა

ჩვენ მოგვესმინა

თქვენ მოგესმინათ

მათ მოესმინათ

III კავშირებითი

მე მომესმინოს

შენ მოგესმინოს

მას მოესმინოს

ჩვენ მოგვესმინოს

თქვენ მოგესმინოთ

მათ მოესმინოთ